راه حل خطای    ! Serial Number : TH23-XXX-XXX-XXX-XXX is invalid
1- ابتدا چک کنید سریال را صحیح وارد کرده باشید .
2- اگر اولین بار می باشد که اقدام به نصب آنتی ویروس می کنید و سریال خود را اکتیو نکرده اید ، حتماً قبل از نصب نسخه ضد تحریم ، سریال خود را از لینک زیر ثبت و اکتیو کنید و سپس برای نصب در برنامه استفاده کنید :

www.product-key.ir/activate